Nieuwe kleding voor JO13-1

b_400_330_16777215_00_images_stories_amsvorde_diversen_20160924_075846_3.JPG

Op deze mooie zaterdag 24 september heeft onze JO13-1 een tas, shirt en trainingspak ontvangen van Floor Drost {zie foto boven}

Op de tas Drostech en op de shirts en trainingspakken ...


Lees meer...

Overhandiging presentatiegids


b_300_403_16777215_00_images_stories_amsvorde_diversen_Uitreiking_gids.jpg

Dertiende presentatiegids voor Amsvorde

AMERSFOORT – De dertiende presentatiegids in de geschiedenis van het 91-jarige Amsvorde is een feit. Ook dit jaar rolden totaal 1000 exemplaren ...


Lees meer...

Verandering innen contributie

clubcollect.jpg

Wijziging van wijze van contributie-inning
 
Voor de inning van de contributie zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect.
ClubCollect zal namens de vereniging naar ...

Lees meer...

Laatste nieuwtjes

     

Pinnen en contactloos betalen

Vanaf nu is het mogelijk om te pinnen en ook contactloos te betalen. Dit is voor alle artikelen die verkrijgbaar zijn aan de bar en de keuken alsmede voor aankoop van kleding.

Dan volgt er binnenkort info over het innen van de contributie De wijze waarop zult u in een schrijven ontvangen 

SpelregelwijzigingenVanaf het seizoen 2016/’17 is een groot aantal spelregels aangepast door de IFAB (de internationale spelregelcommissie van de FIFA). Deze wijzigingen kan je hier vinden. Op basis hiervan heeft het bestuur amateurvoetbal besloten om twee uitzonderingen die tot op heden golden te laten vervallen, namelijk: 

 1. De blessurebehandeling in de A-categorie;
 2. Het tonen van de gele of rode kaart aan een teamofficial;

Blessurebehandeling in de A-categorie

Vanaf de eerste klasse senioren in het amateurvoetbal was het altijd toegestaan om een blessure op het veld te laten behandelen. Vanaf het komend seizoen geldt in de gehele A-categorie (senioren mannen/vrouwen en jeugdvoetbal) de onderstaande spelregel:

De scheidsrechter onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd is en ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt verwijderd. Een geblesseerde speler mag niet op het veld worden behandeld. Een geblesseerde speler mag pas in het speelveld terugkeren nadat het spel is hervat; als de bal in het spel in het spel is mag dit alleen vanaf de zijlijn, maar als de bal uit het spel is mag dit vanaf de doellijn of zijlijn.

Uitzonderingen op het voorafgaande kunnen alleen worden gemaakt wanneer:

 • een doelverdediger geblesseerd is;
 • een doelverdediger en een veldspeler met elkaar in botsing zijn gekomen en onmiddellijke verzorging nodig hebben;
 • spelers van hetzelfde team met elkaar in botsing zijn gekomen en onmiddellijke verzorging nodig hebben;
 • er sprake is van een ernstige blessure;
 • een speler geblesseerd is geraakt als gevolg van een fysieke overtreding waarvoor de tegenstander een waarschuwing heeft ontvangen of is weggezonden (bijv. onbesuisd of ernstig gemeen aanvallen), mits de behandeling snel wordt afgerond

Blessurebehandeling in de B-categorie

Voor de B-categorie blijft de uitzondering van kracht dat een blessurebehandeling altijd op het veld plaats mag vinden.

Wegsturen van teamofficials

De KNVB stond tot op heden toe om gele en rode kaarten te tonen aan teamofficials. Vanaf komend seizoen is dit niet meer mogelijk en kunnen gele en rode kaarten alleen getoond worden aan spelers.

Wanneer een teamofficial zich niet op een verantwoorde manier gedraagt, heeft de scheidsrechter twee opties:

 1. Een publieke vermaning geven;
 2. Wegsturen van de teamofficial (zonder het tonen van een gele of rode kaart).

De KNVB is van mening dat teamofficials een belangrijke voorbeeldrol hebben naar spelers en publiek. We vragen aan de scheidsrechters om teamofficials tijdig te vermanen ten aanzien van onacceptabel gedrag (voorbeelden hiervan zijn kritiek op de arbitrage, wegwerpgebaren).

Blauwe kaart

Klik hier voor de uitleg hiervan

Sportiviteit belonen met de blauwe kaart

BSO brief

BSOsport Amersfoort, locatie Nimmerdor

BSOsport Amersfoort, locatie Nimmerdor biedt naschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar en ligt fraai verscholen achter bosgebied Nimmerdor in de wijk ‘Leusderkwartier’ in Amersfoort Zuid.                                       De opvang maakt gebruikt van het clubhuis en het aangrenzende voetbalveld van voetbalvereniging Amsvorde. Er is plek voor maximaal 44 kinderen per dag.                                                                                                      

Bij deze locatie staat het kind en de sport centraal. De kinderen maken kennis met diverse sporten en het samenspel wat bij sporten hoort. Sport is bij ons het middel om te bewegen, plezier te hebben, je te ontwikkelen en misschien wel verborgen talenten te ontdekken. Hockey, slagbal, voetbal, atletiek, rugby, tikspelen, tennis, frisbee, korfbal, balspelen; voor iedereen wat wils. De verschillende basisgroepen zijn ingedeeld op zowel leeftijd als beweegniveau.

Wij halen kinderen op van verschillende scholen in het Leusderkwartier en het Bergkwartier, met op dit moment voornamelijk kinderen van de Bolster, School op de Berg en de Vondelschool.

BSOsport Amersfoort heeft een enthousiast en professioneel team aan gediplomeerde sportbegeleiders. Allen afkomstig van de ALO of het CIOS. Iedere dag zorgen zij voor een aangename sfeer vol sportieve uitdagingen.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kijkt u rustig rond op onze website www.bsosport.nl of kom gezellig eens langs tijdens onze openingstijden.

Met vriendelijke groet,

Karlien Elshof

Locatiehoofd BSOsport Amersfoort

[E]: karlien@bsosport.nl

[T]: 06-44002727

Actie plan

KNVB actieplan tegen geweld en sportiviteit

Lees hier alles over

nieuwe maatregelen

HULPLIJN NOODGEVALLEN
Als het misgaat, is er voor de leden van de KNVB een speciaal noodnummer beschikbaar. Bij een exces op of rond het veld, kan  de vereniging contact opnemen via deze hulplijn. Dit 0800-nummer is 24/7 bereikbaar.
Binnen uiterlijk 48 uur biedt een zogeheten voetbalofficier ondersteuning bij de volgende acties: · contact en overleg met de KNVB; · aangifte bij de politie; · indien nodig, inschakelen van slachtofferhulp; · indien wenselijk, samenstellen interventieteam. 
Op basis van het advies van de voetbalofficier wordt indien gewenst een interventieteam samengesteld. Dit team adviseert over het structureel verbeteren van de situatie. De samenstelling van het team is afhankelijk van de aard en omvang van het exces en bestaat in ieder geval uit  de betrokken voetbalofficier, een projectleider en de betrokken vereniging. 
Daarnaast kunnen onderstaande experts worden toegevoegd: · contactpersoon voetbal regionale eenheid Nationale Politie; · expert (crisis)communicatie; · expert nazorg; · expert juridische zaken; · KNVB-clubcoach.
Per direct
 
MELDPUNT WANORDELIJKHEDEN
Om goed te kunnen optreden, is het  van belang dat wanordelijkheden inzichtelijk zijn. De KNVB lanceert daarvoor een webformulier op zijn respectpagina, waarop eenieder melding kan maken van wanordelijkheden op en rond het voetbalveld. Dit kunnen allerhande negatieve ervaringen zijn, die niet direct opgelost hoeven of kunnen worden, maar wel ergernis opleveren. Op basis van deze klachten kan de bond een dossier opbouwen, wat kan leiden tot de inzet van een waarnemer of een gesprek met een vereniging. 
Per direct
 
TIJDSTRAF BIJ (EERSTE) GELE KAART
Meteen voelbaar voor zowel speler als team. En een automatische afkoelperiode. Het zijn de voordelen van de directe tijdstraf van tien minuten die een speler (in de B-categorie junioren en senioren) bij het krijgen van een gele kaart voortaan krijgt opgelegd. Gele kaarten komen hiermee niet meer op het wedstrijdformulier te staan – en kunnen verder dus evenmin leiden tot een uiteindelijke schorsing. Krijgt een speler in dezelfde wedstrijd een tweede gele kaart, dan is dit evengoed ‘rood’. Hij of zij moet dan definitief het veld verlaten, zonder dat dit tuchtrechtelijke gevolgen heeft. Alleen nog na directe rode kaarten volgt de gebruikelijke tuchtrechtelijke procedure. Bijkomend voordeel van deze maatregel is dat de KNVB hiermee de administratieve last van verenigingen verlaagt.
Directer straffen, minder boetes.  1 juli 2013
 
PUBLICEREN GEDRAGSREGELS 
Mensen bekend laten zijn met de regels, is een voorwaarde om misdragingen te kunnen benoemen en bestraffen.  Voor veel verenigingen is het al een vanzelfsprekendheid, sterker nog,  het leeft enorm: een huishoudelijk reglement opstellen en deze voor alle verenigingsleden – en alle andere bezoekers – zichtbaar plaatsen.  In aanvulling hierop roept de KNVB alle verenigingen op de gedragregels opvallend te publiceren. Daarnaast roept de KNVB verenigingen op die nog geen gedragsregels hebben, om deze in samenspraak met haar leden op te stellen. Niet alle verenigingen kunnen dit zelfstandig organiseren, maar de bond kan daarbij actief ondersteunen.
In de gedragsregels komen  uitgangspunten terug als:
· openstaan voor alle groepen  (ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur); · respect tonen voor elkaar, voor de accommodatie en de materialen van  de vereniging; · met elkaar zorgen voor een plezierig  en veilig sportklimaat; · een goed gastheer zijn voor bezoekers; · elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.   
1 juli 2013
 
 
BEWIJS SPORTIEF GEDRAG / CURSUS 
(Her)opvoeden van zich misdragende leden bij zwaardere overtredingen, want iedereen verdient een tweede kans. Leden in het amateurvoetbal die geschorst zijn wegens geweld volgen een cursus ‘sport en agressie’. Dit geldt voor jeugdleden met een straf vanaf negen maanden en voor senioren met een straf vanaf achttien maanden. Doel van de cursus is bewustwording van eigen gedrag en de impact daarvan. Deze cursus is verplicht, met mogelijk ‘positieve’ gevolgen in tuchtrechtelijke zin.
1 juli 2013
 
INVOERING SPELREGELBEWIJS VOOR JEUGDSPELERS
Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland; het maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – de beslissingen van de scheidsrechter. B-junioren halen het bewijs verplicht via een spelregeltest.  De test bestaat uit tien vragen die tevens worden gebruikt binnen de KNVB- opleidingen en op  www.aragvoetbaliqquiz.nl.
1 juli 2013 
 
INZETTEN EXTRA WAARNEMERS
Om te kunnen optreden tegen wangedrag, is het een voorwaarde dat je weet wat er gebeurt. Voortaan krijgen recidiverende verenigingen daarom extra vaak bezoek van waarnemers, zoals dat ook in het betaald voetbal plaatsvindt. De ‘extra ogen’ van de waarnemers helpen het bestuur van de vereniging de regels te handhaven door beter in kaart te brengen in hoeverre iedereen zich op en rond het veld hieraan houdt. De waarnemers kunnen de verenigingen ook helpen bij het correct en volledig toepassen van de regels rond de spelerspassen en het wedstrijdformulier. Daarnaast informeren zij het bestuur over eventuele misdragingen en rapporteren zij aan de voetbalbond ten behoeve van dossier- vorming. Dit stelt de bond in staat te bepalen of verder optreden noodzakelijk is.
1 juli 2013
 
ACTIE TEGEN (ÉN MET)  RECIDIVERENDE VERENIGINGEN
Met verenigingen die in negatief opzicht bovengemiddeld scoren, gaat de KNVB aan de slag. Preventie is en blijft daarbij het allereerste doel. Dit doet de bond door het bieden van extra ondersteuning en begeleiding bij het stimuleren van sportiviteit en respect. De voetbalbond zet hiervoor bestaande, proactieve  (VSK-)programma’s steeds intensiever in. 
Verenigingen die onverbeterbaar zijn, worden gestraft. Al langer haalt de KNVB zich misdragende teams uit de competitie. Nu is er echter óók de mogelijkheid, voor het districtsbestuur, om een gehele vereniging met al haar elftallen een weekend uit de competitie te nemen. Blijft resultaat structureel achterwege, dan dreigt voor de vereniging zelfs ontzetting uit het KNVB-lidmaatschap.
1 juli 2013
 
VERBETEREN GEBRUIK SPELERSPAS
Het is voor een eerlijk competitieverloop van belang dat de juiste speler op het juiste veld staat. De KNVB heeft daarom samen met de clubs een spelerspas ontwikkeld.  Het systeem van spelerspassen en wedstrijdformulier werkt alleen als iedereen er serieus mee omgaat. De vereniging, spelers en de scheidsrechter spelen hierin allen een belangrijke rol. 
De scheidsrechter staat in het welslagen van het spelerspas systeem niet alleen. Natuurlijk begint het bij het gedrag van de spelers, maar ook bij dat van ouders,  leiders en verenigingsbestuur. 
De praktijk leert dat bovengenoemde voor verbetering vatbaar is. De KNVB onderneemt hierop de volgende acties:
1. Bewustwording bevorderen (aandacht voor communicatie op dit vlak) a. Bestuurders en wedstrijdcommissies nadrukkelijker wijzen  op hun verantwoordelijkheden. b. Scheidsrechters nadrukkelijker wijzen op het belang van het goed  uitvoeren van hun taak. 2. Ontwikkelen en vereenvoudigen van het proces a. In gesprek gaan met verenigingen om het proces te vereenvoudigen en verbeteren. (N.B. de invoering van het digitale wedstrijdformulier speelt hierin  een belangrijke rol). b. Inzetten van waarnemers ter ondersteuning van de scheidsrechter en het wedstrijdsecretariaat in het uitvoeren van het proces. 3. Streng straffen daar waar overtredingen worden geconstateerd
 
ONDERTEKENEN WEDSTRIJD- FORMULIER MET BEIDE AANVOERDERS
 · Controle spelerspas · Correcte gegevens
Voortaan dragen óók beide teams volledig de verantwoordelijkheid voor  a) de controle aan de hand van de spelerspassen en b) aangeven van wat er tijdens de wedstrijd is gebeurd.  Na afloop van elke wedstrijd ondertekent zoals gebruikelijk niet alleen de scheidsrechter het wedstrijdformulier, maar doet hij of zij dit gezamenlijk met de beide aanvoerders.   
1 juli 2013
 
ONLINE PUBLICATIE ALLE  TUCHTUITSPRAKEN
De KNVB maakt alle uitspraken van de tuchtorganen – online – openbaar, via KNVB.nl. Hierbij zal in elk geval vermeld staan welke vereniging (en district) het betreft, of de speler behoort tot de junioren of senioren, en uiteraard om welke overtreding en strafmaat het gaat. 
 

Informatie afgelastingen

De tijd komt weer aan dat de weergoden gaan bepalen of er wel of niet wordt gevoetbald.

Daardoor zullen er ook weer afgelastingen plaatsvinden. Dat kan algeheel zijn of soms ook voor enkele wedstrijden. Hoe kom je dat te weten?

 1. NOS teletext pagina 603
  Wij vallen onder west 1 cat B voor alle teams, behalve Amsvorde 1 dat is cat A.
 2. Op www.amsvorde.nl wordt een duidelijke melding weergegeven op het moment dat er afgelastingen zijn

 

 


Opening papiercontainer

 

Opening papiercontainer in de zomermaanden

Tot eind augustus is de papiercontainer op alle zaterdagen geopend van 10,00 tot 12.00 uur Tenzij anders aangegeven

Eind augustus is onderstaande weer van toepassing

Tijdens wedstrijden op zaterdag is de papiercontainer geopend. De opbrengst komt geheel ten goede van de jeugd. Papier en karton kan op de zaterdag en zondag worden aangeleverd.

Gaarne papier en karton verpakken in een doos of netjes opbinden zodat wij het makkelijk en netjes in de container kunnen opstapelen en de container zo praktisch mogelijk gebruikt kan worden.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking namens de gehele jeugdafdeling.


 

Wie is er online?

We hebben 31 gasten online

Contactinformatie

Bezoekadres

v.v.Amsvorde
Sportpark Nimmerdor
Leusderweg 310 (geen postadres)
3817KJ Amersfoort

Telefoon: 033 4619325

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Correspondentieadres

Spaarnestraat 144
3812HK Amersfoort

Telefoon: 06 25108103